Świadczenie postojowe w konteksie Tarczy 2.0

Tarcza 2.0 i zmiany dotyczące świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe w ramach Tarczy 1.0 pierwotnie przysługiwało:

1. Jednokrotne,
2. Przedsiębiorcom, u których w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód nie przekroczył 15 681 zł,
3. osobom wykonującym umowę cywilnoprawną zawartą umową przed 01 02 2020, u których wynagrodzenie wynosiło nie mniej niż 1300 zł, albo zleceniodawca nie otrzymał pomocy państwa na wypłatę postojowego dla zleceniobiorców.

Świadczenie postojowe w ramach Tarczy 2.0 przysługuje:

W wysokości 2080 zł:
1. Trzykrotnie,
2. Rozpoczęto działalność przed 01 02 2020 i nie zawieszono,
3. Przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był co najmniej 15 % niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym
( wniosek za marzec 2020 -należy porównać przychód z lutego 2020 do marca 2020- ze spadkiem 15 % w miesiącu marcu 2020),
4. Zniesiono limit przychodu ( 15 681 zł) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oświadczenie postojowe,
5. Przedsiębiorcy, który nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
6. Wypłata postojowego po raz kolejny może nastąpić nie wcześniej niż w następnym miesiącu po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia postojowego,
7. Osobom wykonującym umowę cywilnoprawną zawartą umową przed 01 04 2020, u których wynagrodzenie wynosiło nie mniej niż 1300 zł, albo zleceniodawca nie otrzymał pomocy państwa na wypłatę postojowego dla zleceniobiorców.

W wysokości 1 300 zł:
Dla przedsiębiorcy rozliczającego się na karcie podatkowej i zwolnionego z VAT,
Przedsiębiorcy, który nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Wypłata świadczenia postojowego nie wyklucza ubieganie się o mikro pożyczkę w Powiatowym Urzędzie Pracy wysokości 5 000 zł.