Tarcza antykryzysowa w zakresie ZUS

Tarcza antykryzysowa w
zakresie
ZUS

W pierwszej kolejności warto przypomnieć, że zgodnie z art. 6 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznym, obowiązkowemu ubezpieczeniu ZUS podlegają m.in.:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
  • pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę,
  • pracownicy młodociani,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • osoby wykonujące prace na podstawie zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy wg. kodeksu cywilnego.

Kto i na jaką pomoc może liczyć?

Pakietem pomocowym z zakresie ZUS objęci są płatnicy składek opłacający składki wyłacznie na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w dniu 01.03.2020 r. Zakres pomocy obejmuje:

A. W przypadku firm powstałych po 1 września 2019 roku – możliwe odroczenie płatności składek za okres objęty epidemią (w tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek).

B. W przypadku firm powstałych przed 1 września 2019 roku, których przychód netto (w rozumieniu ustawy podatku dochodowego) za pierwszy miesiąc, w którym złożony został wniosek:

  • Jest wyższy niż 15 681 zł – możliwe odroczenie płatności składek za okres objęty epidemią (na wniosek),
  • Jest niższy niż 15 681 zł – możliwe zwolnienie płatności składek za okres objęty epidemią (na wniosek).

C. W przypadku firm zatrudniających na dzień 29.02.2020 r.:

  • Mniej niż 10 ubezpieczonych pracowników – możliwe zwolnienie z płatności składek (na wniosek),
  • Więcej niż 9 ubezpieczonych pracowników – możliwe odroczenie płatności składek za okres objęty epidemią (na wniosek).