Niezbędnik

Niezbędnik

Miliony złotych na etaty na wsi

Producent rolny, który da pracę bezrobotnemu, dostanie nawet 20 tys. zł dofinansowania. Tak wynika z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyjętej wczoraj przez rząd. Projekt autorstwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przewiduje, że producenci rolni będą mogli wystąpić do urzędu pracy o dofinansowanie w wysokości prawie 20 tys. zł na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego. Prawo do tego dofinansowania będzie miał każdy rolnik mieszkający lub mający siedzibę w Polsce, niezależnie od tego, czy jest zrzeszony w rolniczej spółdzielni produkcyjnej czy nie.

Mateusz Rzemek – Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia 2010.07.14