Blog

Blog

Świadczenie postojowe w konteksie Tarczy 2.0

Tarcza 2.0 i zmiany dotyczące świadczenia postojowego Świadczenie postojowe w ramach Tarczy 1.0 pierwotnie przysługiwało: 1. Jednokrotne, 2. Przedsiębiorcom, u których w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód nie przekroczył 15 681 zł, 3. osobom wykonującym umowę cywilnoprawną zawartą umową przed 01 02 2020, u których wynagrodzenie wynosiło nie mniej niż 1300 zł, albo zleceniodawca nie

Tarcza antykryzysowa w zakresie ZUS

Tarcza antykryzysowa w zakresie ZUS W pierwszej kolejności warto przypomnieć, że zgodnie z art. 6 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznym, obowiązkowemu ubezpieczeniu ZUS podlegają m.in.: osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, pracownicy młodociani, osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące prace na podstawie zlecenia, umowy agencyjnej lub

Pakiet ochronny MF dla przedsiębiorców - tarcza antykryzysowa

Rozwiązania Ministerstwa Finansów w zakresie pakietu ochronnego dla przedsiębiorców Ministerstwo Finansów opublikowało rozwiązania w zakresie pakietu ochronnego dla przedsiębiorców. W tego pakietu, nazwanego tarczą antykryzysową resort finansów zaproponował między innymi następujące rozwiązania: Wsteczne rozliczenie strat podatkowych CIT i PIT W ramach tego rozwiązania podatnicy, którzy poniosą stratę podatkową w 2020 roku będą mogli odliczyć stratę od

Specustawa koronowirusowa - zasiłek dla rodziców

Zasiłek dla rodziców dzieci poniżej 8 roku życia W ramach specustawy koronawirusowej (COVID-19) wprowadzony został dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli oraz szkół – przysługuje on rodzicom dziecka do lat 8. Aby skorzystać z zasiłku wypłacanego w okresie zamknięcia tj. od 12.03.2020 do 25.03.2020 należy złożyć oświadczenie: do ZUS – w przypadku

Faktury uproszczone - czyli faktura w formie paragonu

Zakaz wymiany paragonów na faktury (bez NIP) dotyczy wyłącznie podatników VAT (bądź podatku od wartości dodanej – w przypadku firm zagranicznych). Nie stosuje się go natomiast do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Faktura nie służy w ich przypadku do odliczenia VAT – tacy nabywcy nie posługują się NIP-em. Paragon z NIP nabywcy

Kasy fiskalne - zmiany z początku 2020 roku

Kasy z zapisem papierowym dostępne w sprzedaży tylko do 31 sierpnia! Nowe przepisy ściśle określają, do kiedy na rynku będą dostępne kasy z zapisem papierowym, ustanawiając jako datę graniczną 31 sierpień 2019 roku (data zakupu kasy fiskalnej). Natomiast kasy rejestrujące zapisem elektronicznym (nie mylić z kasą fiskalną online) są wydawane do dnia 31 grudnia 2022

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy już od 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik będzie zobowiązany posiadać indywidualny mikrorachunek podatkowy, gdzie można będzie dokonywać wpłat należności podatkowych. Powyższy sposób ma na celu przyspieszenie rozliczania i księgowania wpłaconych środków do Urzędu Skarbowego. Co ułatwi i przyspieszy mikrorachunkek podatkowy ? W

BDO czyli Baza Danych Odpadowych

Baza Danych Odpadowych (BDO) kto musi się zarejestrować obowiązkowo do 31.12.2019 r. Obowiązkiem wpisu do rejestru objęte zostały m.in. podmioty wytwarzające, transportujące odpady oraz prowadzące ewidencję tych odpadów, jak również wprowadzający na terytorium kraju opakowania, produkty w opakowaniach oraz gospodarujący odpadami. Jednak są pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji. Wpisowi do Rejestru-BDO nie podlegają: