Współpraca

Bądź aktywny współpracuj z nami!

Współpraca

Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej firmy nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. Konieczne jest zaangażowanie klienta.

Dobry doradca zrobi wszystko, aby sprawy firmy klienta były prowadzone fachowo, ale nie osiągnie nic, jeśli Klient nie będzie miał czasu na współpracę. Klienci często wychodzą z błędnego założenia, że jeśli już zlecają obsługę kancelarii, nie muszą się niczym interesować, a swoją rolę ograniczają do dostarczania dokumentów i zapłaty za usługę. Tymczasem, aby zoptymalizować działalność podatkową doradca musi na bieżąco otrzymywać informacje mające wpływ na cały proces świadczenia usługi.

Jeżeli brakuje czasu na regularne kontakty z kancelarią można wyznaczyć osobę odpowiedzialną za współpracę z doradcą podatkowym. Należy zastanowić się i szczegółowo określić kompetencje pełnomocnika m.in., to w jakim zakresie będzie mógł prowadzić rozmowy z doradcą podatkowym, a doradcy przedstawić swoje sugestie i zakres, w jakim będzie mógł liczyć na pełnomocnika. Niektóre sprawy warto zastrzec jako mające być konsultowane wyłącznie z właścicielem firmy.

Stosowne ustalenia należy zawrzeć w pisemnej umowie lub przyjętej procedurze przekazywania informacji i dokumentów, podpisanej przez obie strony. Obustronne zaangażowanie w obsługę prawno-podatkową firmy wymaga stałej wymiany informacji. Nie powinno się czekać na ostatnią chwilę. Jeżeli pojawia się wątpliwość natury prawno-podatkowej, nie wolno czekać do końca upływającego terminu – trzeba zadziałać natychmiast. Późniejsze działanie pod presją czasu utrudnia znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania i przyczynia się do niepotrzebnego napięcia na linii kancelaria – Klient. Ponadto porada udzielana pod presją czasu nierzadko bywa błędna.

Na bieżąco należy konsultować z doradcą ważne decyzje dotyczące inwestycji, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia podatkowego i podpowie, jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja). Nie warto podejmować decyzji pochopnie – doradca będąc na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach jest w stanie przewidzieć skutki niekorzystnych posunięć. Nawet jeśli mamy pewność co do słuszności swojego działania, telefon do doradcy i szybka konsultacja (tzw. ad hoc) nie zaszkodzą, a mogą zapobiec podjęciu niewłaściwych lub niekorzystnych podatkowo decyzji.