Faktury uproszczone - czyli faktura w formie paragonu

Zakaz wymiany paragonów na faktury (bez NIP) dotyczy wyłącznie podatników VAT (bądź podatku od wartości dodanej – w przypadku firm zagranicznych). Nie stosuje się go natomiast do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Faktura nie służy w ich przypadku do odliczenia VAT – tacy nabywcy nie posługują się NIP-em.

Paragon z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT faktura uproszczona:

  • nie musi zawierać danych nabywcy,
  • musi zawierać NIP nabywcy.
  • jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy.
  • podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, i zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

W komunikacie z dnia 03.09.2019 r. „Zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.”  czytamy: „(…) zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.(…)”

Natomiast w komunikacie z dnia 03.01.2020 pt. „Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów” czytamy, że jeżeli klient „(…) kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę VAT musi:

  • przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura,
  • przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Do takiego paragonu, uznanego za fakturę uproszczoną, nie będzie już konieczności wystawienia dodatkowej faktury – informuje Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.

Tym samym, nie tylko faktura VAT ale również paragon z NIP będzie dawał prawo do odliczenia VAT do 450 PLN.