Kasy fiskalne - zmiany z początku 2020 roku

Kasy z zapisem papierowym dostępne w sprzedaży tylko do 31 sierpnia!

Nowe przepisy ściśle określają, do kiedy na rynku będą dostępne kasy z zapisem papierowym, ustanawiając jako datę graniczną 31 sierpień 2019 roku (data zakupu kasy fiskalnej). Natomiast kasy rejestrujące zapisem elektronicznym (nie mylić z kasą fiskalną online) są wydawane do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Podatnik będzie miał obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży:

1.zakończy działalność gospodarczą lub

2.nie podda kasy w terminach określonych w rozporządzeniu w sprawie kas obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis.

Wymagany NIP nabywcy na każdym paragonie

Już na początku roku bo w styczniu 2020, prezydent podpisał nowelę  redefiniującą sposób wystawiania faktur. Od 1 stycznia 2020 roku nie jest już możliwe wystawienie faktury na podstawie zwykłego paragonu fiskalnego. Taka możliwość występuje tylko wtedy, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Jeśli dojdzie do złamania tego przepisu obie strony mogą zapłacić karę. Paragony wystawiamy zawsze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej  oraz rolników ryczałtowych.

Grupa zwolniona z prowadzenia ewidencji to:

  • przedsiębiorcy świadczący usługi notarialne,
  • przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne,
  • przedsiębiorcy świadczący usługi elektroniczne przy jednoczesnym świadczeniu usług telekomunikacyjnych,
  • przedsiębiorcy świadczący usługi ubezpieczeniowe,
  • przedsiębiorcy świadczący usługi finansowe (z wyjątkiem usług w zakresie wymiany walut),
  • przedsiębiorcy świadczący usługi obsługujące rynek nieruchomości (konieczność faktury),
  • przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową oraz sprzedaż internetową (konieczność płatności na rachunek bankowy lub rachunek w w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej).rę o wysokości do 100 proc. kwoty podatku należnego.

Warunkiem jednak jest, żeby przedsiębiorca otrzymał zapłatę w całości za usługę (płatności na rachunek bankowy, rachunek w w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowe lub za pośrednictwem poczty). Dowód zapłaty musi dokładnie określać przedmiot płatności.