Pakiet ochronny MF dla przedsiębiorców - tarcza antykryzysowa

Rozwiązania Ministerstwa
Finansów w zakresie pakietu ochronnego dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów opublikowało rozwiązania w zakresie pakietu ochronnego dla przedsiębiorcówW tego pakietu, nazwanego tarczą antykryzysową resort finansów zaproponował między innymi następujące rozwiązania:

Wsteczne rozliczenie strat podatkowych CIT i PIT

W ramach tego rozwiązania podatnicy, którzy poniosą stratę podatkową w 2020 roku będą mogli odliczyć stratę od dochodu uzyskanego w roku 2019. Rozwiązanie to będzie możliwe do uzyskania przez podatników, których przychody z 2020 roku zmniejszą się o co najmniej 50% w stosunku do roku poprzedniego tj. 2019, a maksymalna wysokość straty do odliczenia będzie mogła wynieść do 5 mln zł. Aby rozliczyć stratę podatnicy będą musieli złożyć korektę zeznania z 2019 r.

Wydłużony termin wpłat pracowniczych zaliczek PIT

Wydłużeniu ulegnie termin na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień – planowo zapłata tych zaliczek będzie wydłużona do 1 czerwca 2020 roku.

Czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej na czas obowiązywania stanu epidemicznego

Dotychczas, opłata prolongacyjna wnoszona była przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku / zaległości lub rozłożono na raty.

Wstrzymanie administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych

Rozwiązanie to oznacza wstrzymanie zarówno czynności procesowych jak i czynności faktycznych (prowadzących do rzeczywistej egzekucji).

Więcej informacji dostępne jest na stronie MF (kliknij tutaj aby przenieść się na stronę)